Logo
Print this page

Інформація щодо акцій станом на 16.04.2018р.

Станом на 16 квітня 2018 року (дату складання переліку акціонерів ПАТ «НВП «Радій», які мають право на участь у загальних зборах 20 квітня 2018 року):

Загальна кількість акцій – 5 640 000шт.

Кількість голосуючих акцій – 4376166шт.

All rights reserved.