Logo
Print this page

Повідомлення про виникнення особливої інформації від 19.04.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДІЙ"
  2. Код за ЄДРПОУ 14312430
  3. Місцезнаходження: 25009 м.Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 29
  4. Міжміський код, телефон та факс 0522 55-15-28, 0522 55-53-96
  5. Електронна поштова адреса: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.radiy.com
  7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою товариства 19.04.2018 р. (Протокол №55 від 19.04.2018р.) Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі поданої заяви за згодою сторін. Посадова особа Смірнова Тетяна Феофанівна (згоди на розкриття паспортних даних не надавалось), яка займала посаду Член Дирекції - директор з соціально-побутового розвитку, припинила повноваження 19.04.2018р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.04.2017р. Нікого не обрано на посаду замість особи, повноваження якої припинено. 

III. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
  2. Генеральний директор О.А.Сіора 19.04.2018р.
All rights reserved.