Повідомлення про виникнення особливої інформації від 20.04.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДІЙ"
  2. Код за ЄДРПОУ: 14312430
  3. Місцезнаходження: 25009 Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, буд.29
  4. Міжміський код, телефон та факс: (0522)55-15-28 (0522)55-53-96
  5. Електронна поштова адреса: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.radiy.com
  7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

N
з/п 

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів
(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)

20.04.2018 

4858779 

1139004 

426,58138

Зміст інформації:

Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 20.04.2018;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: договори купівлі-продажу, поставки, найму (оренди), суборенди, підряду, субпідряду, застави, про надання послуг, доручення, гарантії, комісії, позики, позички, зберігання, страхування, банківського вкладу, банківського рахунку, ренти, розпорядження майновими правами  інтелектуальної власності, спільної діяльності, виконання науково-дослідних та конструкторських робіт, ліцензійні договори. Гранична вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати  сто п’ятдесят  мільйонів євро за курсом міжбанківських торгів на дату, яка передує дню укладання правочину;

Гранична сукупна вартість правочинів:  4858779тис.грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1139004 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 426,58%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 4376166шт.;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 4357446шт.;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 4356406шт.;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 1040шт.

III. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
  2. Генеральний директор Сіора О.А. 20.04.2018р.

Свяжитесь с нами

Служба проектной поддержки
T: +38 (0522) 37-33-28
F: +38 (0522) 37-33-28
Приемная (для связи по общим вопросам)
T: +38 (0522) 37-30-20
E: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ПАО «НПП «Радий»

Является новатором в области разработки и установки информационно-управляющих систем на базе FPGA для АЭС и исследовательских реакторов.

Купить светильник

Рассылка новостей

Хотите получать новости о деятельности ПАО «НПП «Радий», загрузите нашу рассылку здесь или зарегистрируйтесь, чтобы Вас добавили в наш список рассылки.

Подписка на рассылку новостей