Повідомлення про скликання дистанційних загальних зборів акціонерів 09.09.2022. Підпис, Печатка (Розміщено 04.08.2022 )

Інформація щодо акцій станом на 20.07.2022р. Підпис, Печатка (Розміщено 04.08.2022)

Перелік документів, що має надати акціонер для участі у загальних зборах. Підпис, Печатка (Розміщено 04.08.2022)

Повідомлення про зміни до проєкту порядку денного дистанційних загальних зборів акціонерів ПАТ "НВП "Радій" 09.09.2022р Підпис, Печатка (Розміщено 09.08.2022)

БЮЛЕТЕНЬ для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів управління) на річних загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 09 вересня 2022 року. Підпис, Печатка (Розміщено 29.08.2022)

БЮЛЕТЕНЬ для кумулятивного голосування з питання обрання членів наглядової ради Товариства на річних загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 09 вересня 2022 року, Підпис, Печатка (Розміщено 05.09.2022)

Інформація щодо акцій станом на 05.09.2022р.Підпис, Печатка (Розміщено 08.09.2022)

Підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів 09.09.2022р. Підпис, Печатка (Розміщено 15.09.2022 )