Ефективни решения за наблюдение на активната зона на ядрен реактор// Енергия- 2022-№6

Радий: Ефективни решения за наблюдение на активната зона на ядрен реактор/ Ядрена енергетика// Ютилитис- 2022-№4 (Април)

Nuclear News- August 2020. I&C vendor insights: safety digital technology selection to win the energy market

Бахмач Е, Брежнев Е. Модернизация на цифровите ICS на ядрените централи ВВЕР на платформата RadICS// Ютилитис.- 2020.-№4 (Май)

Бахмач Е, Брежнев Е.Преимуществата на цифровите ИУС в платформата RadICS: нов подход към повишаване на надеждността, безопасността и рентабилността на АЕЦ// Енергия.- 2020.- №4

Process Engineering Control & Manufacturing - 2020 Issue 42 RADICS - BASED I&C SOLUTIONS: ADDING VALUES FOR NPP SAFETY AND PROFITABILITY

Nuclear News-2019 U.S. NRC approved RadICS Platform

Атомпром України 2019. "За ліцензією США"

Атомпром України 2018. "Досвід "Радія": платформи на базі FPGA"

Карт бланш 2016. Евгений Брежнев "Вовлечение сотрудников ИТ-компании в R&D в сфере ИТ-безопасности: проблемы и подходы к решению"

Карт бланш 2016. Вячеслав Харченко, Владимир Скляр "АЭС: 25 лет исследований и практических результатов"

ПАТ «НВП «РАДІЙ»: Є ПРИВІД ДЛЯ ГОРДОСТІ!//Зовнішсервіс.- 2019.- №2-3

«РАДІЙ»: СВІТОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ВІДКРИТО//Зовнішсервіс.- 2019.- №4

Радій Розробник унікальних систем безпеки для світових АЕС// Зовнішсервіс.- 2020.- №1

Бахмач Е, Брежнев Е. Модернизация на УИС на платформата RadICS// Ютилитис.- 2021.-№4 (Апрель)