Акціонерам  Публічного акціонерного товариства  «Науково-виробниче підприємство «Радій» (надалі - Товариство)

         Запрошуємо взяти участь у позачергових загальних зборах акціонерів, які відбудуться 03 жовтня 2014 року  в приміщенні будинку культури Товариства за адресою: м. Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 29, актовий зал №1.

       Початок зборів о 10.00 годині.  Реєстрація учасників з 8.00 до 9.40

       Для  реєстрації  акціонерам необхідно мати при  собі  паспорт або інший документ,  що   засвідчує особу, а представникам   акціонерів   –  паспорт та довіреність,  оформлену  згідно вимогам  чинного законодавства України.

Дата складання  переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 29 вересня 2014 року.

Порядок денний загальних  зборів:

  1.        Затвердження порядку проведення річних загальних зборів.
  2.        Прийняття рішення про створення філії Товариства.
  3.        Затвердження Положення про філію.
  4.        Обрання директора філії.
  5.        Внесення змін до Статуту Товариства.

     Акціонери можуть попередньо ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень  з питань  порядку денного загальних зборів, у робочі дні з 9:00 до 16:00, кімната № 101 на 1-му поверсі адміністративного будинку за адресою місцезнаходження Товариства: м. Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 29. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – секретар Наглядової ради -  Заніздра В.В.

Телефон для довідок: (0522) 55-53-96, 39-55-51

 

                                                                                                                Наглядова рада ПАТ « НВП «Радій»