Підсумки голосування на загальних зборах

До відома акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій»

        ПАТ «НВП «Радій» повідомляє про підсумки голосування по питаннях порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів, які відбулися 03 жовтня 2014 року.  

        Голосування по першому питанню порядку денного: «Затвердження порядку проведення позачергових загальних зборів»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів, що взяли участь у загальних зборах.

Прийняте рішення: «1. Порядок розгляду питань порядку денного та регламент затвердити».

Голосування з другого питання порядку денного: «Прийняття рішення про створення філії Товариства»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів, що взяли участь у загальних зборах.

Прийняте рішення: «2.1.Створити відокремлений структурний підрозділ з назвою - Угорська Філія акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій».

2.2. Визначити місцезнаходження Угорської Філії Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій» за адресою: Угорщина, місто Будапешт».

        Голосування з третього питання порядку денного: «Затвердження Положення про філію»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів, що взяли участь у загальних зборах.

Прийняте рішення: «3.1. Затвердити Положення про Угорську Філію Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій».

3.2. Доручити Голові загальних зборів акціонерів підписати Положення про Угорську Філію Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій»».

Голосування з четвертого питання порядку денного: «Обрання директора філії»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів, що взяли участь у загальних зборах.

Прийняте рішення: «4.Обрати директором Угорської Філії Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій» Бегун Аліну Петрівну».

Голосування з п’ятого питання порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів, що взяли участь у загальних зборах.

Прийняте рішення: «5.1.Затвердити та внести зміни  до Статуту  Товариства  шляхом   викладення  Статуту в новій редакції.

5.2.Уповноважити голову загальних зборів – акціонера Товариства Заніздру В.В. та секретаря загальних зборів – уповноважену особу акціонера Товариства Замедянську Н.М. на  підписання змін до Статуту.

5.3.Доручити  генеральному директору Сіорі О.А. здійснити дії по державній реєстрації змін до Статуту».

Протокол загальних зборів