Проекти для об'єктів промисловості та сільського господарства:

Програмно-технічний комплекс автоматизованої системи управління

технологічним обладнанням

Програмно–технічний комплекс автоматизованої системи управління технологічним обладнанням (ПТК АСУ ТО) застосовується як технічна база для створення нових та реконструювання чинних систем управління технологічним обладнанням.

ПТК АСУ ТО розроблений на базі мікроконтролерних приладів власного виробництва із застосуванням ПК.

ПТК АСУ ТО виконує наступні функції:

  • здійснює безперервний автоматичний контроль поточних значень технологічних параметрів і стану обладнання об'єкта управління;
  • формує сигнали аварійної та попереджувальної сигналізації при виході параметрів, що контролюються, за межі встановлених граничних значень;
  • видає відповідні команди управління виконавчій підсистемі (НКП —  низьковольтному комплектному пристрою);
  • у разі необхідності автоматично зупиняє технологічне обладнання, формуючи команди аварійної або попереджувальної сигналізації.

У ПТК АСУ ТО реалізовані вимоги національних і міжнародних стандартів, норм і рекомендацій для низьковольтних систем.

Кожен комплект ПТК АСУ ТО складається із:

  • підсистеми моніторингу та управління (на базі ПК);
  • підсистеми введення/виведення команд (на базі мікроконтролера власного виробництва);
  • виконавчої підсистеми (на базі апробованих комплектувальних засобів світових виробників).

Об’єкти, на яких були встановлені ПТК АСУ ТО виробництва компанії «Радій»:

  • Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів (КХП №1) – 1 система в 2011 році;
  • Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів (КХП №2)– 1 система в 2020 році.