Проєкт модернізації дослідницького реактора ВВР-М Інституту ядерних досліджень НАН України:

Інформаційно-керуюча система для дослідницького реактора

ПТК автоматичного регулювання, контролю, управління захисту (АРКУЗ) розроблявся як частина сучасного комплексу технічних засобів (КТЗ) з метою заміни морально та фізично застарілого обладнання та апаратури системи управління та захисту (СУЗ) на сучасний комплекс технічних засобів (КТЗ), а також для повної відповідності СУЗ до вимог нормативних документів щодо безпеки атомних станцій.

Головна мета заміни застарілого обладнання дослідницького реактора ВВР-М ІЯД НАНУ – підвищення безпеки ядерної установки та надійності її систем, підвищення ремонтопридатності систем, зниження витрат на технічне обслуговування систем важливих для безпеки, зменшення ймовірності помилок персоналу, продовження терміну експлуатування окремих систем важливих для безпеки.

Основні функції комплексу ПТК АРКУЗ:

  • контроль параметрів нейтронного потоку;
  • автоматичне регулювання нейтронної потужності реактора;
  • реалізація алгоритмів аварійних захистів реактора;
  • реалізація алгоритмів попереджувальної сигналізації;
  • управління органами регулювання СУЗ;
  • вимірювання та контроль технологічних параметрів;
  • дистанційне управління виконавчими механізмами (засувки, насоси, вентилятори);
  • збирання, обробка й архівування технологічних параметрів реакторної установки в реальному часі;
  • діагностування справності технічних засобів ПТК АРКУЗ, накопичення діагностичної інформації в архіві;
  • візуалізування технологічної та діагностичної інформації на дисплеях оператора.

ПТК АРКУЗ було розроблено, виготовлено та поставлено для модернізації дослідницького реактора ВВР-М ІЯД НАН України в 2006 році.

Основний принцип побудови каналів управління ПТК АРКУЗ — це забезпечення стійкості системи під час будь-яких відхилень від нормальних умов експлуатування. Для цього використовується багатократне мажоритування виконавчих команд за принципом «2 з 3-ьох» (2оо3). Зв'язки між складовими частинами комплексу виконані у вигляді цифрових оптичних каналів зв'язку, що забезпечує високу перешкодостійкість та надійність роботи ПТК АРКУЗ в цілому.

У схемних рішеннях блоків використовується технологія із застосуванням програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС), що забезпечує високу надійність і простоту структури ПТК АРКУЗ.